Resultat från Smarta elnät 2014-2018

Nyheter och resultat från Smarta elnät

Forskningsprogrammet Smarta Elnät pågick mellan 2014 och 2018. Målet var att undersöka förutsättningarna i nätet för att kunna styra flödet av el och utbyta information mellan aktörer på elmarknaden för att minska kostnader och klimatpåverkan.

I denna sammanfattande rapport kan du läsa om de resultat som kom från programmets olika forskningsprojekt som bland annat fokuserade på hur smarta elnät kan resultera i nytta för kunder, energibolag och samhället i stort.