Resultat från SVC 2013-2018

Nyheter och resultat från SVC

Den här broschyren sammanfattar SVCs verksamhet under perioden 2013-2018. Genom forskning och utveckling av teknik, system, metoder och frågor kring vattenkraft och dammar bidrar SVC till ett förnybart energisystem.

Svenskt vattenkraftcentrum har under många år haft fokus på forskning och utbildning inom vattenkraft och gruvdammar. Med en allt mer krävande regleringssituation och striktare miljövillkor måste vattenkraften ständigt anpassas och förnyas. Svenskt vattenkraftcentrum bildades för att säkerställa försörjningen av ny kompetens till branschen på samma gång som forskarna studerar och löser vattenkraftens specifika problem tillsammans med vattenkraftägare och myndigheter.

Satsningen har sedan starten 2005 bidragit till ny kunskap för en effektiv och pålitlig produktion av vattenkraft och en tryggad dammsäkerhet – två viktiga delar av ett uthålligt energisystem i Sverige.