Vindforsk slutsyntes 2018

Vindforsk slutsyntes 2018

Vindforsk är ett industrinätverk som samlar och sprider kunskap och faciliterar industrisamverkan i forskningsprojekt. I denna slutsyntes finner du projekt och resultat från den senaste programperioden.