Den här konferensen är avslutad
23 nov, Webbinarium

Ångturbinseminarium 2020, del 2

Varmt välkommen till den andra delen av det årliga seminariet inom projektet Uppföljning av ångturbiner. Den här gången handlar det om informationssäkerhet.

Webbinariet vänder sig framför allt till de företag som är med i projektet Uppföljning av ångturbinutvecklingen. Projektet följer teknikutvecklingen och ger verktyg och ny kunskap för en bättre ekonomi, en högre miljöprestanda och en ökad tillgänglighet för ångturbiner i kraftvärmeverk.