Den här konferensen är avslutad
5 april, Energiforsk

Askprogrammet – en källa till kunskap och möjligheter

Den 5 april, dagen efter Askdagen, bjuder Askprogrammet in till en halvdag med fokus på aktuell askforskning.

Du får en överblick av vad Askprogrammet gör, insikter i några projekt och en möjlighet att knyta kontakter med kunniga personer.

Preliminärt program:

Varför bedriver vi askforskning?
Harald Svensson, Stockholm Exergi och Helena Sellerholm, Energiforsk 

 Presentation av avslutade och  pågående projekt:
• Lakning, zinkåtervinning och termisk behandling av avfallsflygaska
Karin Karlfeldt Fedje, Renova

• Produktionseffekter av askgödsling i skogar på dikade torvmarker
Björn Hånell, SLU

• Granars överlevnad och tillväxt efter helträdsuttag och askåterföring
Lars Högbom, Skogforsk 

• Analys av Zn- och Cu- faser i bottenaska med röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS)
Charlotta Tiberg, SGI

• Viltfoderproduktion på torvmark och Ny teknik för askåterföring
Daniel Glimtoft, Svensk Skogsgödsling AB          

• Slaggrus i dammkonstruktioner
Sven Knutsson, Luleå universitet         

Vart är vi på väg?

Frågestund

Vi bjuder på en lunchmacka som avslutning!

Välkommen!

Läs mer om Askprogrammet