Den här konferensen är avslutad
10 maj, Webbinarium

Att övervinna hinder för flexmarknader

Vilka hinder finns för flexibilitetsmarknader och hur ska de överbryggas? Hur kan din och andra organisationer bidra med flexibilitet till elsystemet? Det ska forskare och experter i branschen diskutera under det här webbinariet.

Övergången från fossila bränslen till eldrift i industrin och i samhället i stort har ökat kraven på elnätet. Kapacitetsbristen är ett stort problem. De två Horizon 2020-projekten CoordiNet och FlexiGrid kommer under webbinariet att leverera spännande nyheter.

Dessutom kommer forskare, energibolag och en kommun att diskutera lösningar kring några av de hinder för en ökad flexmarknad som har identifierats. Det handlar exempelvis om: 

- Ekonomisk bärkraft för flexleverantörer

- Brist på kunskap om hur flexibilitetsmarknader fungerar

- Påverkan på den egna affären eller produktionen

- Tidskrävande och komplexa processer för flexleverantörer

Du som missade det här kan se en inspelning av webbinariet här!