Den här konferensen är avslutad
3 oktober, Digitalt

Avancerad solcellsteknik

Solforskningcentrum Sverige, SOLVE, inleder en ny webbinariesatsning. Forskningen inom SOLVE är uppdelad i sju forskningsteman. Tanken är nu att varje temagrupp ska berätta om sin forskning under korta webbinarier under det kommande året. Syftet är att sprida forskningsresultat och kunskap framförallt till aktörer inom solelområdet, men även till övriga intresserade i energibranschen.

Först ut är Tema 1 som handlar om avancerad solcellsteknik, till exempel utveckling av högeffektiva tandemsolceller och validering av PV-moduler med långsiktig stabilitet. Det handlar också om att utveckla solceller för att få lägre resursförbrukning, lägre kapitalinvesteringar och optimerad markanvändning för varje producerad enhet solenergi.

Under webbinariet får vi höra mer om: Utvecklingen av perovskit- och kiselceller, den framtida utvecklingen vad det gäller solcellsteknologi och en översikt över pågående doktorandprojekt inom Solve.