Den här konferensen är avslutad
30 november, Webbinarium

Bättre ekonomi i planerbar elproduktion med stödtjänster

Den 30 november presenterar Region Skåne tre rapporter om hur stödtjänster förbättrar ekonomin för planerbar elproduktion.

Vi ser en ökad andel förnybara energikällor i kraftsystemet vilket också ökar behovet av en marknad för nya stödtjänster. Region Skåne och Energiforsk har genomfört ett forskningsprojekt om systemtjänster för kraftsystemet i elområde 4. Resultaten som nu redovisas är en uppskattning av storleken på marknaden för icke frekvensrelaterade stödtjänster. Webbinariet består av delarna: 

  • Stödtjänster och avhjälpande åtgärder i ett energisystem under förändring - presenteras av Elon Axberg på Svenska kraftnät
  • Power Outlook for Skåne - presenteras av Anders Kofoed-Wiuff på Ea Energianalyse
  • Storlek på marknaden för icke frekvensrelaterade stjödtjänster - presenteras av Mats Nilsson för Energiforsk

Rapporterna kommenteras av Adam Kanne på Uniper, elproducent för svensk basindustri med huvudkontor i Malmö.