Den här konferensen är avslutad
6 september, Digitalt

Biologisk mångfald i kraftledningsgator

Under detta webbinarie kommer resultat från projektet Biologisk mångfald i kraftledningsgator att presenteras. Projektet har haft som målsättning att finna vägar för elnätsägare att bidra med mer miljövärde i sina kraftledningsgator utan att göra avkall på sitt kärnuppdrag eller affärsmässighet. Anslut för att lära dig mer om vilka åtgärder som redan idag kan göra stor skillnad i ditt bolags ledningsgator!

Utarmning av biologisk mångfald är, tillsammans med klimatförändringar, vår tids största miljöfråga och uppmärksammas alltmer såväl internationellt som nationellt. Anlagda element så som kraftledningsgator har stor potential att förvaltas på ett sätt som stärker miljövärden och skapar spridningskorridorer för att fauna och flora ska kunna leva och röra sig fritt i landskapet. Elnätsägare har därför lyft behovet att tillsammans arbeta för att kunna skala upp insatserna till dess fulla potential.

Projektet Biologisk mångfald i kraftledningsgator initierades som ett svar på detta behov. I detta webbinarium redovisas resultat från projektets tre arbetspaket. Målsättningen med dessa arbetspaket har varit att tillgängliggöra kunskap och erfarenheter om hur man kan inleda ett strukturerat arbete för att stärka biologiska värden samt att identifiera ekonomiska och regulatoriska hinder och incitament för elnätsföretag att vidta åtgärder för biologisk mångfald där förslag ges på hur dessa kan förbättras.

Läs rapporterna här!