Program

19 september
18:30
Middag
Informell middag för projektdeltagare inom Termiska energilager och RockStore. Plats: Elite Hotell Arcadia, Körsbärsvägen 1.
Elite Hotell Arcadia, Körsbärsvägen 1, Stockholm
20 september
08:30
Registrering och kaffe
09:00
Välkommen
Inledning
Fredrik Martinsson
Programansvarig, Energiforsk
Kirsti Midttömme
NORCE Norwegian Research Centre AS, projektledare för Rockstore
09:40
Block 1. Verktyg för dimensionering och simulering
09:40
Verktyg för design och driftoptimering/Development of a tool for design and operation
Här presenteras utvecklingen av ett verktyg för design och driftoptimering av högtemperatur-borrhålslager, så kallad HT-BTES, i fjärrvärmesystem.
José Acuna
KTH/Bengt Dahlgren
Wilhem Mazzotti
KTH
Mohammad Abuasbeh
KTH
Max Hesselbrandt
Bengt Dahlgren
10:00
Simulering av HT-BTES – Rockstore/Simulation of High Temperature Borehole Thermal Energy Storage
Hanne Kauko
Sintef
Karoline Kvalsvik
Sintef
10:20
Paus och fika
10:40
Block 2. Pilotprojekt
10:40
Ny design av trycksatta borrhål för HT-BTES/Pressurized boreholes for high temperature bore fields
Tony Lindell Jernström
VD på HP Borrningar AB
José Acuna
KTH/Bengt Dahlgren
11:00
Djupa borrhål/Deep boreholes
Rock Energy
Thor Erik Musæus
11:20
Ny ”hybrid-design” av HT-BTES/New Hybrid design of HT-BTES
Stefan Swartling
LKAB Wassara
11:40
HT-BTES project in Helsingborg, southern Sweden
Seasonal storage of excess heat at high temperatures in Mesozoic sandstone deposits – a feasibility study, partly financed by the Swedish Energy Agency, at the Filborna waste cogeneration plant.
Claes Regander
Sweco
Mutaz Alkiswani
Öresundskraft AB
12:15
Lunch
13:00
Intern work-shop
Möte mellan projektdeltagare i Termiska energilager och RockStore.
Sal M235
13:00
Optional: Technical tours, Aquifer Thermal Energy Storage
Anmälan till turen görs genom att ange detta specifikt i form av en separat ruta som klickas i. Ni som deltar på intern work shop mellan Termiska Energilager och RockStore kommer inte att hinna med denna tur. IGSHPA conference participants.
14:45
Optional: Technical tour , Borehole Thermal Energy Storage
Anmälan till turen görs genom att ange detta specifikt i form av en separat ruta som klickas i.
17:30
Optional: Drillers dinner
Anmälan till middagen görs genom att ange detta specifikt i form av en separat ruta som klickas i.

Pris och anmälan

Pris

Seminariet är kostnadsfritt för dig som deltar.  

Anmäl dig direkt

Anmäl dig senast den 7 september. Antalet platser är begränsat till 70 personer. 

Anmälan

Anmälan är bindande. Lämna din plats till en kollega om du får förhinder. Vid avbokning efter den 12 september tar vi ut en avgift på 500 kr. 

Middag 19 september

Mejla direkt till Fredrik Martinsson om du vill vara med på middagen fredrik.martinsson@energiforsk.se 

Anmäl dig här

Ladda ner