Den här konferensen är avslutad
16 mars, Digitalt

Bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen

Välkommen till ett frukostwebbinarium med Energiforsks värmekluster. I det här webbinariet kommer Johan Holmén, forskare och postdoktor på Chalmers, att prata om hur mål- och intressekonflikter inom och mellan organisationer på olika nivåer hindrar energiomställningen - och hur energibranschen kan hantera problemen i praktiken.

Samhället står inför en omfattande och komplex utmaning i att hantera klimatkrisen och aktörer inom energibranschen kommer många gånger behöva fatta beslut trots att osäkerheterna om framtiden är stora. Idag samexisterar olika problembeskrivningar till klimathotet och energikrisen, vilket tenderar leda till missförstånd eller skapa debatt och diskussion grundade i människors skilda perspektiv, intressen och värderingar. Situationen kräver långsiktiga, ansvarsfulla och koordinerade insatser inom och mellan organisationer på flera nivåer, men mål- och intressekonflikter i form av till exempel en organisations krav på att minska utsläppen och samtidigt uppnå avkastningskrav, försvårar och förlänger energiomställningen.

För att lyckas ställa om samhället och energisystemet behövs mer fokus på den så kallade sociala komplexiteten inom energisektorn: hur hanterar och bemöter man andras uppfattningar och åsikter, och hur kan man hantera människors systemiska låsningar som förhindrar energiomställningen? Det här ska Johan Holmén från Chalmers, ingenjör och postdoktor inom hållbar omställning, prata om den 16 mars.

Johans forskning handlar bland annat om utveckling och utvärdering av metoder för att ta sig an hållbarhetsutmaningar och systemomställning i praktiken. Det handlar exempelvis om att skapa förståelse för vilka krav behovet av en hållbar utveckling ställer på befintliga system samt hur dessa kan förändras i hållbar riktning, vilket ofta kräver samverkan mellan olika sektorer och aktörer.

Syftet med webbinariet är att ge deltagare på webbinariet ökad kunskap om hur en organisation kan minimera riskerna och maximera lärandet i omställningen. Deltagare kommer även lära sig handlingsstrategier, metoder, och verktyg för att hantera de mänskliga mekanismer som försvårar omställningen. Exempel på metoder, strategier och verktyg är backcasting, systemkartläggning, transformativa interventioner och samskapande. Webbinariet vänder sig till alla inom energibranschen som är intresserade av att få mer kunskap om hur energiomställningens utmaningar kan bemötas. Framförallt är webbinariet av värde för beslutsfattare, chefer, personer med strategiskt ansvar, personer som jobbar inom politiskt styrda verksamheter eller är involverade i samverkansprojekt.

Energiforsks Värmekluster finansieras av Energimyndigheten och en rad innovationsintresserade företag via TERMO-programmet. Etapp tre av Energiforsks Värmekluster har nu inletts. Mejla Mikael Karlsson eller Julia Kuylenstierna för information om medlemskap.