Den här konferensen är avslutad
7 maj, Stockholm

Bränslecellskonferens 2019

Energiforsks årliga konferens om bränsleceller ger en bild av forsknings- och utvecklingsläget inom området. Målet är att alla intresserade ska få kunskap som bidrar till en positiv utveckling för bränsleceller i Sverige.

Konferensprogrammet är preliminärt och kommer att byggas på efter hand.

Please note that the conference language is Swedish, with presentation slides in English.