Den här konferensen är avslutad
12 mars, Zoom

Byggnadsintegrerade solceller

Välkommen till ett webbinarium om byggnadsintegrerade solceller. På webbinariet berättar vi om forskning som pågår inom Sverige, EU och i USA.

Under webbinariet får vi en sammanfattning av forskningen kring byggnadsintegrerade solceller inom International Energy Agency. Malin Unger, arkitekt på Rise och Chris Bales på Högskolan i Dalarna berättar. Malin och Chris är ansvariga för team 2 inom Solve som handlar om byggnadsintegrerade solceller.

Costa Kapsis är biträdande professor vid institutionen för civil- och miljöteknik vid University of Waterloo. Costas forskning ligger i gränssnittet mellan vetenskap, ingenjörskonst och arkitektonisk design med tonvikt på energi i byggnader och samhällen, med fokus på energieffektivitet, solenergigenerering och energitransaktioner i den byggda miljön. Costa kommer att presentera den första internationella guideboken för design av BIPV-system.

Anthony Pereira berättar om användning och erfarenheter av byggnadsintegrerade solceller i New York. Anthony Pereira är grundare och VD på altPOWER, ett New York City- och Londonbaserat utvecklings- och designföretag inom förnybar energi med fokus på BIPV. Anthony har under de senaste 30 åren arbetat med att färdigställa många BIPV-projekt, vilket ger honom en unik position för att diskutera utvecklingen av BIPV-produkter, koder och standarder. Anthonys presentation kommer att fokusera på amerikanska och internationella BIPV-koder och standarder som styr tillverkarens, arkitektens och ingenjörens designbeslut.

Marieke Rynoson and Elin Daun är doktorander kopplade till Solves tema nr 2. De kommer kort att berätta om sin forskning på området.

Detaljerat program, se ovan. Webbinariet är kostnadsfritt. Presentationerna sker på engelska och svenska.

Se en inspelning från webbinariet