Den här konferensen är avslutad
2 juni, Frukostwebbinarium

CCS och BECCS i Sverige – vad vet vi nu som vi inte visste för 15 till 20 år sedan?

Vilka faktorer påverkar utvecklingen av CCS och hur har dessa ändrats över tid? Adrian Lefvert, forskare på Kungliga tekniska högskolan diskuterar lärdomar från industrins perspektiv samt eventuella framtida hinder som finansiering, flaskhalsar i värdekedjan och ändrad syn på användning av biomassa.

Adrian Lefvert inleder Energiforsks värmeklusters nya satsning med återkommande frukostwebbinarier. Adrian kommer att tala om vilka lärdomar han och hans kollegor har fått från att ta in industrins perspektiv i frågan om CCS och BECCS i Sverige. Potentialstudier visar att Sverige har möjlighet att åstadkomma miljontals så kallade negativa utsläpp men oftast saknas perspektivet från de som väntas göra omställningen.

I Sverige var flera företag långt fram i CCS-forskning- och utveckling för 15 till 20 år sedan, men av olika anledningar kom ingen hela vägen till fullskalig implementering. Nu syns igen drivkrafter, och även en del styrmedel, som har gjort att både nya aktörer och en del som varit aktiva i CCS tidigare tar nya initiativ. Perspektiven från dessa nyckelaktörer kan användas för att öka förståelsen av hur CCS utvecklas i Sverige.

Adrian bjuder in till en diskussion om det nuvarande läget och de kvarstående frågorna för om CCS på fossila utsläpp och BECCS kan bli en del av det svenska energisystemet. Finansiering är en av frågorna, men också synen på användning av biomassa i framtiden och vilka flaskhalsar som går att förutse i hela värdekedjan.

Nästa webbinarie i denna serie blir den 16/6 då professor Henrik Thunman från Chalmers kommer att ge en presentation med titeln: Transformativa omställningen av industrin skapar nya möjligheter för fjärrvärmesektorn. 

Frukostwebbinarier om fjärrvärme varannan torsdag  

Det här webbinariet är en del av Värmeklustrets nya satsning med återkommande frukostwebbinarier.

Frukostwebbinarierna är ett nytt koncept av Energiforsk som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen. Varannan vecka bjuds akademiska forskare från Sveriges universitet och högskolor in för att dela med sig av forskning. Syftet är att öka förståelsen inom fjärrvärmesektorn för hur forskningsresultat snabbare kan komma branschen och samhället till nytta. 

Ämnena kommer att vara termisk energiomvandling eller relaterade frågor som är relevant för fjärrvärmebranschen.  

Webbinarierna kommer att hållas varannan torsdagsmorgon, med start 2 och 16 juni. Under sommarmånaderna kommer ett uppehåll, för att sedan fortsätta från den 8 september.  

Välkommen att höra av dig till mikael.karlsson@energiforsk.se om du som jobbar inom den akademiska världen är intresserad av att presentera din forskning i ett av dessa webbinarier.