Den här konferensen är avslutad
10 juni, Webbinarium

Data som en gemensam tillgång i fjärrvärmebranschen

Under en förmiddag i juni tar vi upp en rad frågor kring datasäkerhet och vilka regelverk som gäller vid datadelning. Vi kommer också lyfta den taxonomi som finns för att underlätta för branschgemensam digitala innovation som kan skapa nytta för energibolagen.

Fördelarna att arbeta med digital utveckling och innovation gemensamt inom värmebranschen är stora. Nya produkter kan tas fram och användas av fler, vilket är mer kostnadseffektivt än om ditt företag ska utvecklar egna produkter. Men för att kunna arbeta gemensamt med innovation och utveckling inom digitalisering är det viktigt att ha tillgång till gemensamma data. Och när data blir en gemensam tillgång kan stora mängder data samlas in, förädlas och underhållas tack vare samarbeten där man delar på både data och kostnader.

Vad?

För att det ska kunna göras på ett bra sätt behöver branschen ta fram gemensamma vokabulär för att algoritmer och AI-applikationer ska förstå vad det är för data de arbetar med. Dessutom behöver man ta hänsyn till regler kring GDPR och informationssäkerhet.

Vem?

Vi vänder oss till alla som är intresserade av att lära sig mer om säker datahantering och särskilt dig som arbetar med data inom forskning- och utvecklingsprojekt eller ansvarar för IT-säkerhet. Är ditt företag med i Energiforsks värmekluster eller planerar att gå med,  så är du med på webbinariet utan kostnad, i annat fall kostar det 4 000 kr plus moms. 

Om Värmeklustret

Energiforsks Värmekluster finansieras genom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram TERMO