Program

Program 10 juni
09:00
Därför ska data betraktas som en gemensam tillgång
Om Energiforsk värmekluster och kort om gemensamma data som tillgång.
Julia Kuylenstierna
Områdesansvarig termisk energiomvandling, Energiforsk
Maria Hansson
Solita
09:20
Märkning av data
En branschgemensam taxonomi för avvikelse, fel och orsak. Om nyttan av att dela vokabulär för att kunna dela lösningar. En genomgång av taxonomin som projektet Brava har tagit fram, hur den ska användas och vilka som har nytta av den.
Maria Hansson
Solita
Sara Månsson
Lunds Universitet
09:40
Paus
09:50
GDPR – vad behöver jag tänka på?
Grundläggande principer för hantering av personuppgifter,, vanliga fel som begås vid hantering av personuppgifter och vad som gäller för data som lagras utanför EU till exempel av Microsoft och andra molnleverantörer.
Monika Wendleby
Passacon
10:30
En andra paus
10:40
Informationssäkerhet, vad säger regelverken?
Om hur information bör skyddas, var de största riskerna är som störst att information hamnar i orätta händer och hur man kan minska riskerna.
Daniel Haglund
Vattenfall
11:20
Panelsamtal
12:00
Webbinariet avslutas

Pris och anmälan

Kostnad

Webbinariet kostar inget om ditt företag är med i den andra etappen av Energiforsks värmekluster 
Övriga deltagare betalar 4000 kronor plus moms. 

Anmälan

Anmälan är nu stängd, men vill du anmäla dig i sista stund så kontakta oss

Länk 

Länk till webbinariet skickas till alla som anmält sig dagen innan.

Konferenser och utlysningar