Den här konferensen är avslutad
25 januari, Energiforsk eller Teams

Datadriven dammövervakning

Intresset för datadriven dammövervakning ökar i Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet och Energiforsks dammsäkerhetsprogram arrangerar därför ett webbinarium den 25:e januari.

Webbinariet kommer att ledas av tre forskare från IVL som sedan 2019 bedrivit fyra forsknings­projekt inom datadriven dammövervakning i nära samarbete med vattenkraftsbranschen. Webbinariet består av två delar:

  1. Introduktion till Datadriven Dammövervakning, 11:00-12:00
  2. Metoder och teknik för Datadriven Dammövervakning, 13:00-14:00

Del 1 av seminariet riktar sig till personer som ansvarar för eller arbetar operativt med dammsäkerhet, utveckling eller underhåll av mätteknik, dataanalys eller IT. Del 2 riktar sig till dem som önskar få ytterligare fördjupning om metoder och tekniker. Den här delen rekommenderas starkt om du redan nu vet du vill gå vår kurs i datadriven dammsäkerhet.  

Webbinariet kommer att följas av en kostnadsfri kurs om datadriven dammsäkerhet. Kursen genomförs i mars 2023 och inkluderar två heldagar (Stockholm), två teamsmöten på 1,5 h var samt egna datorövningar baserade på verkliga data. Mer information om detta kommer i januari. 

Har du några frågor kring webbinariet eller kursen? Kontakta:
Anders Björk, anders.bjork@ivl.se,  010-788 65 72, eller
Håkan Fridén, hakan.friden@ivl.se, 010-788 66 15