Den här konferensen är avslutad
13 - 17 mars, Hybridkurs

Digital high voltage diagnostics

Välkommen till en kurs som ges av Chalmers i samarbete med Energiforsk, ”Digital high voltage diagnostics”. Kursen erbjuder kunskap som är av stor vikt för att uppnå ett tillförlitligt elsystem och är ett bra tillfälle för elkraftsingenjörer att fortbilda sig.

Målet med kursen är att erbjuda kunskap för elkraftsingenjörer och en bra möjlighet till fortbildning inför arbete i framtidens elsystem. Ett elsystem som kommer att kräva en hög kompetens inom många områden. Kursen är öppen både för deltagare från industri och doktorander.  Deltagare från industrin kan få akademiska meriter, 7.5 högskolepoäng, om de deltar i alla kursmoment som finns beskrivna i kursplanen, men det är valfritt och inte nödvändigt för den som går kursen som kompetensutveckling. Kursen kommer att hållas på engelska.

Mer om kursen:
To ensure that the Swedish power system continues to be secure and reliable also in the future continuous learning and development within all facets of the power system will be necessary. To support this Energiforsk and Chalmers provides this learning opportunity for working professionals in Sweden.

A series of lectures and lab demonstration for electrical engineer and PhD students on high voltage engineering, electrical insulation and safety, material aging mechanisms, modern high voltage testing, diagnostic and monitoring techniques, as well as digital substation basics and its monitoring functionalities will be presented during this course. The course includes both fundamental theorical knowledge and field engineering practices for building up knowledges for future electrification challenges.

Litteratur
Küchler, High Voltage Engineering, VDI-Buch, Springer Verlag,
ISBN 978-3-642-11992-7

Kursplan (pdf)