Program

9 oktober
09:00
Incheckning
09:15
Återkoppling av alla idéer hittills
Nya forskningsresultat och ett internationellt perspektiv
Julia Kuylenstierna
Områdesansvarig termisk energiomvandling, Energiforsk
Helena Sellerholm
Energiforsk
10:00
Paus
10:15
BLOCK 1: Vad vet vi och vad kan vi lära från andra branscher
10:15
AI och ML för att hitta läckage i nät
Mattias Vesterlund
Rise Sics North
10:45
AI för vatten- och avloppsledningsnät
David Rehn
Stockholm vatten och avfall
10:50
Vidareutveckling av elektropotentialmetoden
Bror Sederholm
Rise, Kimab
11:10
Prediktivt underhåll i industrin
– dataanalys och beslutsstöd
Basim Al-Najjar
Linnéuniversitetet
12:00
Lunch
12:45
Kartläggning av metoder för statusbedömning
Kompabilitet med olika nätkonstruktioner
13:30
BLOCK 2: Tre parallella workshops
Workshop 1
13:30
Vart vill vi?
Var vill vi vara om x antal år? Diskutera långsiktiga mål med kunniga branschkollegor. Facilitator:
Magnus Ohlsson
Öresundskraft
Workshop 2
13:30
Digital plattform
Digital plattform för statusbedömning och riskanalys av fjärrvärmedistributionsledningar. Facilitator:
Mattias Vesterlund
Rise Sics North
Workshop 3
13:30
Elektropotentialmetoden
Nästa steg i utveckling av elektropotentialmetoden. Facilitator:
Bror Sederholm
Rise, Kimab
Summerings block
15:30
Summering
Återkoppling från grupper, summering och nästa steg

Pris och anmälan

PRIS

För medlemmar i Värmeklustret är konferensen gratis, övriga deltagare betalar 4 000 kronor plus moms. 

MEDLEM?

Osäker på om ditt företag är medlem? Se i rutan till höger på Värmeklustrets hemsida

VÄLJ WORKSHOP 

 Ladda ner och välj workshop här!

Anmäl dig här

Konferenser och utlysningar