Den här konferensen är avslutad
8 november, Webbinarium

Digitalisering och ny teknik inom elnätet

Programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet analyserar och utvärderar möjligheterna med digitalisering och ny teknik. Under det här webbinariet berättar vi om några av de mest aktuella resultaten i programmet.

Klicka här för att se videoinspelningen från webbinariet

Vid utveckling av smarta elnät, styrning, lagring och optimering av elsystemet, blir digitala verktyg allt viktigare. Det handlar bland annat om Internet of things, molntjänster, artificiell intelligens, mönsterigenkänning, block-chain, peer-to-peer handel och delningsekonomi.

Under den här dagen berättar vi om tekniska möjligheter för att mäta, planera och styra elnätet på ett smidigt sätt så att elproducenter, elnätsägare och kunder får säkra och effektiva leveranser av el. Förändrad produktion och nya konsumtionsmönster ökar behovet av kontroll och styrning av hela distributionskedjan. Vi berättar också om lägre förluster i överföringen av energi och minskad miljöpåverkan. IT-säkerhet finns naturligtvis också med i fokus!