Den här konferensen är avslutad
15 september, Digitalt

Distributed Acoustic Sensing for Detection of Defects in the Test Dam at Älvkarleby

Sam Johansson presenterar Energiforskrapport 2022:874 Distributed Acoustic Sensing for Detection of Defects in the Test Dam at Älvkarleby.

Optiska fibrer finns i flertalet fyllningsdammar i Sverige och är numera så gott som standard vid ombyggnad och nybyggnad. Fibrerna används vanligen för detektion av vattenströmning och rörelser, men kan i många fall även användas för distribuerad akustisk mätning (Distributed Acoustic Sensing).

Under de senaste åren har tekniken utvecklats markant, vilket medfört ytterligare möjligheter att studera hastighetsförändringar som uppkommit vid läckage/inre erosion i fyllningsdammar. Resultaten och erfarenheterna från detta projekt är lovande och mätningar kan göras både för undersökning (kortvariga mätningar) och för kontinuerlig övervakning. 

Projektet har genomförts av HydroResearch med Sam Johansson som projektledare i samarbete med Silixa Ltd och Sisprobe S.A.S. 

Läs rapporten här.