Den här konferensen är avslutad
29 maj, Digitalt

Effektiv riskbedömning av överspänningar och övertonsspridning

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av Energiforskprogrammet Risk- och tillförlitlighetsanalys där företaget I2G kommer att presentera resultat från ett industridoktorandprojekt som fokuserar på innovativa metoder för att effektivt bedöma risker relaterade till överspänningar och spridning av övertoner.

Under de senaste åren har kraftsystemet genomgått betydande förändringar med integration av förnybara energikällor, omfattande kablifiering och förändrad lastsammansättning. Dessa förändringar påverkar kraftsystemet på olika sätt och leder till ökad osäkerhet i driftläge och komponentmodeller.

I detta webbinarium kommer Oscar Lennerhag från I2G att prata om:

  1. Påverkan av förändringar i kraftsystemet på risken för överspänningar och spridning av övertoner.
  2. Konsekvenserna av dessa förändringar med fokus på ökad osäkerhet i driftläge och komponentmodeller.
  3. Fördelar och nackdelar med deterministiska och stokastiska metoder för riskbedömning.
  4. Exempel på innovativa matematiska metoder som möjliggör effektivare riskbedömning.

Genom att delta i webbinariet kommer du att få värdefulla insikter och verktyg för att bättre förstå och hantera risker relaterade till överspänningar och övertonsspridning i dagens föränderliga kraftsystem.