Program 20 april
09:00
Intro
09:10
Luleå energi sänker temperaturen i hela sitt nät
Fredrik Udén
Luleå energi
09:45
Hur kan fjärrvärmereturen användas för uppvärmning?
Kenneth Ahlström
Kopparstaden
10:20
Paus
10:30
Kraftringen optimerar genom lägre temperaturer
Holger Feurstein
Kraftringen
11:05
Distribuerade värmelager för anslutning av lågtemperaturområden
Niklas Olsson
Tekniska Verken i Linköping
11:35
Avslutande diskussion
12:00
Slut

Pris och anmälan

Pris 

Gratis för värmeklustrets medlemmar, annars 2500 kr (exkl. moms) för icke-medlemmar

Plats 

Digitalt/Teams. En länk kommer att skickas ut dagen innan webbinariet

Tid 

09:00-12:00

Anmälan

Anmälan är nu stängd. För sen anmälan, mejla Mikael Karlsson. Hittar du inte mejlet med länken till webbinariet från oss? Kolla gärna i din skräppost innan du kontaktar oss

Ladda ner