Den här konferensen är avslutad
15 februari, Webbinarium

El från nya anläggningar

Vad kostar ny elproduktion? Kunskap om olika teknikers kostnad är en viktig nyckel för en samhällsekonomiskt effektivt omställning av energisystemet. Under det här webbinariet presenteras resultat från projektet El från nya anläggningar som undersökt de ekonomiska förutsättningarna för att bygga olika typer av elproducerande anläggningar i Sverige.

För att elsystemet ska fungera är det viktigt att inte enbart se på produktionskostnad per kWh utan även på mixen av reglerbar och icke reglerbar kraft sammanlagt med hur mycket flexibilitet som finns i systemet. Från ett politiskt och samhällsekonomiskt perspektiv är det även intressant att undersöka vilka kostnader och värden som en utbyggnad av olika kraftslag medför för systemet, vilka systemtjänster som behöver tillföras kraftsystemet. Beräkningarna har kompletteras med analysunderlag för att bedöma andra värden som inte återspeglas i priset per kWh. Tidigare rapporter om kostnader för elproduktion har varit mycket efterfrågade i energibranschens och har refererats flitigt i den politiska debatten.

Webbinariet avslutas med ett panelsamtal kring vilken roll olika kraftslag kan få i Sveriges energisystem.

Se en inspelning från webbinariet