Program den 15 februari
10:00
Välkommen och inledning
Markus Wråke
CEO, Energiforsk
10:05
Huvudbudskapen från rapporten
Energiforsk presenterar de viktigaste resultaten från El från nya anläggningar
Åsa Elmqvist
Programansvarig Energiforsk
10:40
Bensträckare
10:50
Vad kostar ny elproduktion?
Ett samtal med aktörer från Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige, Vattenfall, Uniper, Svensk vindenergi och Svenska kraftnät
Klaus Hammes
Chefsekonom, Energimyndigheten
Carl Berglöf
Energiföretagen
Ylva Odemark
Vattenfall
Adam Kanne
Uniper
Daniel Kulin
Svensk vindenergi
Niclas Damsgaard
Chefsstrateg, Svenska kraftnät
Anna Wolf
Power Circle
11:50
Sammanfattning och slutord
Markus Wråke
CEO, Energiforsk
Åsa Elmqvist
Programansvarig Energiforsk
12:00
Slut