Den här konferensen är avslutad
17 - 18 maj, Chalmers Tekniska Högskola

Elkraft 2017

Nu samlar vi elkraftbranschen, forskare och studenter till en unik konferens för att berätta, planera och spekulera om framtidens elkraftssystem i Sverige!

PROGRAM          FÖRSLAG TILL FÖREDRAG ELLER POSTER        ANMÄLAN         KONTAKT

Energikällor som sol- och vindkraft har blivit mer kostnadseffektiva och spelar en allt större roll för energiproduktionen i Norden. Elbilar och lokala energilagar ger intressanta möjligheter för styrning i elnätet. Den snabba tekniska utvecklingen inom kraftelektronik, datorteknik och kommunikation öppnar nya möjligheter.

Nu samlar vi elkraftbranschen, forskare och studenter till en unik konferens för att berätta, planera och diskutera om framtidens elkraftssystem!