Den här konferensen är avslutad
14 mars, Stockholm

Energiforskning och transportsektorns omställning

Senast 2030 ska Sveriges klimatpåverkande utsläpp från inrikes transporter på land och till sjöss minska med minst 70 procent jämfört med 2010, för att 2045 inte ha några nettoutsläpp. I två parallella projekt har forskare och bransch gemensamt undersökt hur transportsektorns omställning kan genomföras och vilka krav det ställer på energisystemet.

Välkommen till ett heldagsseminarium där vi fokuserar på transportsektorns omställning och de tre B:na; bilen, bränslet och beteendet. Du kommer få ta del av resultat från två projekt som bedrivits av Energiforsk, 2030-pusslet – så når vi transportmålet och Ett elsystem för elfordon.

Under dagen kommer vi presentera vad som krävs för att transportsektorn ska uppfylla 2030-målet utifrån rådande styrmedel, omvärldsläge och dess sektorsövergripande effekter. Under projektets gång har politiken ändrat styrmedel och förutsättningar, där bland annat reduktionsplikten har sänkts. Kommer Sverige nå målen eller kommer ytterligare åtgärder behövas? Vi bjuder in till dialog och diskussion under seminariet.

För att nå våra mål vet vi att en betydande andel av fordonsflottan ska elektrifieras och för att komplettera helhetsbilden som kommer presenteras av 2030-pusslet, djupdyker vi även i resultat från projektet Ett elsystem för elfordon. I det projektet har forskare utrett vilka effekter som en storskalig elektrifiering kan komma att få på elnätet, men även vilken potential som finns för att mildra och åtgärda problem som kan uppstå.

Under konferensen kommer det att finnas tid och utrymme för diskussion och dialog kring forskningsresultaten, vad som kommer krävas för att realisera omställningen och de utmaningar som det kommer innebära. Missa inte denna heldag full av forskningsresultat, nätverkande och kunskapsutbyte. För de som vill fortsätta dagens diskussioner anordnas en AW i konferenslokalen vid slutet av dagen.

Det går redan nu att anmäla sig. Prenumerera på nyhetsbrev från 2030-pusslet – så når vi transportmålet eller Ett elsystem för elfordon programmen för att inte missa viktiga uppdateringar.