Den här konferensen är avslutad
21 juni, Webbinarium

Energisektorns väg mot nollutsläpp – IEA Net-zero

Hur ser energisektorns väg mot globala nettonollutsläpp ut? Energiforsk bjuder nu in till ett webbinarium där vi presenterar IEA’s nya rapport Net-Zero by 2050: A roadmap for the global energy sector.

Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Om den globala temperaturökningen ska kunna begränsas till 1,5 grader krävs en total omvandling av de energisystem som ligger till grund för våra ekonomier, menar det internationella energiorganet IEA.

Timur Gül och Stephanie Bouckaert på IEA kommer att presentera rapportens viktigaste resultat. Därefter diskuterar vi hur en färdplan för hur de totala utsläppen ska  bli noll och vilken inverkan de nya resultaten kan ha på energipolitiken i Sverige och övriga Europa. Robert Andrén från Energimyndigheten, Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige, Anna Törner Infrastrukturdepartementet och Hans Kreisel från Nordion medverkar också. 

Missa inte heller webbinariet om Gasinfrastrukturens roll för att nå klimatmålen. Det börjar 15 minuter efter det här webbinariet har avslutats.