Den här konferensen är avslutad
9 april, Stockholm och Teams

EU:s regler för marginalkontrakt och betydelsen för elmarknaden

EU vill stödja ny elproduktion och skydda konsumenter mot för höga elpriser och är därför på väg att fatta beslut om ett regelverk för marginalkontrakt, CFD, för fossilfri elproduktion. På seminariet presenterar EA Energy Analyses hur regelverket kan påverka elmarknaden.

Under 2023 tog EU-kommissionen fram ett förslag kring hur marginalkontrakt för fossilfri elproduktion ska kunna utformas. Ett slutgiltigt förslag beslutades den 14 december 2023 i förhandlingar mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s ministerråd. I mars 2024 förväntas EU-parlamentet klubba förslaget.

Förslaget innebär bland annat att:

  • Nya produktionsanläggningar av fossilfri el ska kunna garanteras en lägsta ersättning för elen de producerar. Syftet är att minska risken av att investera i ny elproduktion.
  • Det ska också vara möjligt att införa en övre gräns som innebär att om elpriserna överstiger det ska elproducenterna betala tillbaka den delen till staten.
  • Det är frivilligt för medlemsländerna att teckna marginalkontrakt med elproducenter.
  • Marginalkontrakten får användas för att möjliggöra investeringar i nya produktionsanläggningar, alternativt för att livstidsförlänga eller kraftigt utöka befintliga anläggningar.
  • Marginalkontrakten får bara tecknas för vindkraft, kärnkraft, solenergi, vattenkraft utan dammar och geotermisk energi.
  • Medlemsländerna kan välja att antingen erbjuda marginalkontrakt mot ett enskilt kraftslag eller låta det vara teknikneutralt och omfatta alla fossilfria kraftslag.

Energikonsultföretaget EA Energy Analyses har på uppdrag av Energiforsk analyserat hur marginalkontrakt kan påverka elmarknaden och sammanställt det i rapporten ”Contracts for Difference (CFD) in the Swedish Electricity Market”.

Ladda ner rapporten här.

Program

Presentation
- Anders Kofoed-Wiuff, senior forskare på EA Energy Analyses, presenterar rapporten. 

Kommentarer och reflektioner
- Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi.
- Lina Håkansdotter, ansvarig för hållbarhet och samhällskontakter på H2GS.
- Christin Töpfer, arbetar med samhällskontakter på Vattenfall.
- Per Lundström, senior advisor på Jämtkraft.
- Klaus Hammes, Energimarknadsinspektionen.
- Thomas Tangerås, senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN.

Avslutande sammanfattning
- Lars Bergman, ordförande i Energiforsks program FemD och professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Moderator
- Mats Nilsson, projektledare för rapporten och docent i miljöekonomi vid Södertörns Högskola.