Den här konferensen är avslutad
6 april, Webbinarium

Faktiska varmvattenflöden i flerfamiljshus

Välkomna till slutpresentation av projektet Faktiska varmvattenflöden i flerfamiljshus.

Finns det anledning att korrigera nuvarande norm för dimensionerande flöde för tappvarmvatten i flerfamiljshus? En undersökning har utförts genom insamling och bearbetning av mätdata från tappvarmvattenanvändning i flerbostadshus.

Projektet ingår i den andra etappen av FutureHeat, slutrapporten finns att läsa här.

Projektledare har varit Gunnar Forsberg på Ngenic Sverige. Projektet har genomförts i samarbete med Helge Averfalk på Högskolan i Halmstad, som också kommer att presentera resultaten.