Den här konferensen är avslutad
25 augusti, Digitalt

Förbättrad frekvensstabilitet och stärkt konkurrenskraft för vattenkraften

Välkommen till det andra lunchwebbinariet med SVC! Den 25 augusti kommer Urban Lundin från Uppsala universitet kortfattat beskriva två projekt som haft som syfte att förbättra frekvensstabiliteten på det nordiska elnätet samt att kombinera dagens vattenkraft med snabbare system med syntetisk tröghet. Per Norrlund från Vattenfall sätter projektens resultat i kontext i slutet av webbinariet.

Ta del av inspelmningen från webbinariet här.

Rapid power response to improve electrical grid stability

Målet med det här projektet var att förbättra frekvensstabiliteten på det nordiska elnätet genom att beskriva vattenkraftens förmåga att hantera frekvenstörningar och bygga en anläggning som kan leverera syntetisk svängmassa. Frekvensreglering är viktigt för att kompensera för obalanser i produktion och konsumtion och återställa frekvensen till 50 Hz. Vattenkraft spelar en stor roll i frekvensregleringen i Norden för närvarande.

Läs mer här

Optimization of joint operation of fast and slow storage reservoirs reducing Hydropower wear and tear for Grid benefits

Kombinationen av det relativt långsamma vattenkraftsystemet med snabbare system med syntetisk tröghet har fördelar för båda teknikerna, såsom minskat slitage på vattenkraftreserver, möjligheten till snabbare gemensam respons, minskad storlek på lagringsenheten och stärkt konkurrenskraft för vattenkraften.

Projektet fokuserade på att utveckla regleringsstrategier för den kombinerade enheten av snabbenergilagring och vattenkraft, inklusive minskat slitage och optimerad dimensionering av energilagringsenheten. Experiment i laboratorieskala i Uppsala kommer att utföras för att utvärdera olika regleringsstrategier och deras påverkan på livslängden för enheterna.

Läs mer här