Den här konferensen är avslutad
22 augusti, Stockholm

Kom och mingla med oss och en vindforskare

Kom till oss en dag efter jobbet och lär dig mer om utmaningarna med återvinning av vindturbinblad. Vårt energimingel vänder sig till aktiva forskare och till våra uppdragsgivare i energisverige. Här kan du lära något nytt, träffa trevliga kollegor och utvidga ditt professionella nätverk samtidigt som vi bjuder på lite att äta och dricka.

Lyssna på Vindforsks Cecilia Mattsson som studerar dagens utmaningar inom uttjänta fiberkompositer vilket är det dominerande materialet i alla vindturbinblad. I Sverige finns ett växande problem med återvinning av härdplastglasfiberkomposit från vindturbinblad och det finns ingen hållbar återvinningsprocess tillgänglig idag.

Alla strukturer av sammansatta material som härdplast och glasfiber går till energi- och materialåtervinning eller deponi. Under de kommande åren kommer många vindkraftverk att demonteras på grund av turbinens livslängd har uppnåtts eller för så kallad repowering, det vill säga byte till större vindkraftverk på samma plats innan livslängdens slut. Mängden uttjänta vindturbinblad uppskattas att uppgå till 150 000 ton per år 2027 och 380 000 ton per år 2040 globalt sett, vilket resulterar i stora mängder härdplastglasfiberkomposit, GFRP som måste destrueras.

–Nya cirkulära modeller och processer för återvinnings måste utvecklas för att ta hand om den här stora strömmen av avfall, säger Cecilia Mattsson från RISE. Men kan det vara en ny resurs för nya cirkulära materialströmmar av kemikalier och glasfiber? Eller kan man utveckla nya metoder för återanvända vindturbinbladen till nya konstruktionsmaterial för infrastruktur och byggnadskonstruktioner? Det ska jag ta reda på! 

Plats

Olof Palmes gata 31 i Stockholm, 7 trappor upp på altaten mot Norra Bantorget

Dag

torsdagen den 22 augusti

Tid

16.30 till 18.00