Den här konferensen är avslutad
3 - 4 december, Stockholm

Fossilfri kraftvärme – javisst!

Kom och ta del av nya resultat som gör att energi- och skogsindustrin kan bli ännu mer resurseffektiv och klimatanpassad. Vi lyfter fram viktiga projekt och erbjuder en möjlighet att blicka in i framtiden tillsammans med forskare och kollegor från företag och myndigheter.

Det här är slutkonferens för Samverkansprogram för bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA. Under konferensen kommer nya resultat om effektiva och miljöanpassade anläggningar för kraft- och värmeproduktion att presenteras. Dagarna är också en möjlighet för dig och ditt företag att knyta kontakter och att vara med och påverka framtida forskningsstudier i diskussioner och workshops.

Konferensprogrammet vänder sig till energi- och skogsbolag, konsulter, forskare, beslutsfattare och alla andra som är intresserade av den senaste utvecklingen inom kraftvärmeanläggningar och skogsindustriella lut- och biobränslepannor. Vi träffas en och en halv dag och startar med lunch den 3 december.