Program

Tisdagen den 3:e december
12:00
Registreringen öppnar
12:30
Lunchbuffé
13:15
Välkommen!
Konferensen öppnas med en inledande presentation
Helena Sellerholm
Energiforsk
Benny Fillman
Energimyndigheten
13:30
Nyttan av gemensam forskning
I går, i dag och i morgon
Per-Anders Tauson
E.ON
Mile Elez
Tekniska verken i Linköping
Per Kallner
Vattenfall
14:00
Change has only just begun
Markus Wråke
CEO, Energiforsk
14:30
Programexposé
En teaser inför morgondagens program.
15:00
Fika
15:30
Accelerera omställningen för ett hållbart samhälle - Kraftvärmens roll?
Åsa Forsum
Energimyndigheten
16:00
Platooning
Inspiration från transportsektorn
Jonas Mårtensson
KTH
17:00
Dagens program avslutas
18:30
Middag
Onsdagen den 4:e december
08:00
Registreringen öppnar
08:30
Reflektioner
Sammanfattning av gårdagens insikter och introduktion av dagens program
Bränslen och styrning
09:10
Produktifiera för optimal bränslebas
POB. Projektnummer: S43427
Maria Iwarsson Wide
Skogforsk
09:30
Betydelsen av trädbränslets storleksfördelning för fluidbäddpannor
Projektnummer: A43438
Daniel Nordgren
Pöyry
09:50
Soft-sensor för rostförbränning
Projektnummer: P43455
Stephane Velut
Modelon
10:10
OPtiC-NIRS – On-line styrning av kraftverk med närainfraröd spektroskopi
Projektnummer: A44912
Konstantinos Kyprianidis
Mälardalens högskola
Kraftvärme i energisystemet
09:10
Systemutveckling för produktionsplanering och optimal drift
SYDPOL. Projektnummer: P43434
Eva Thorin
Mälardalens högskola
Mahsa Daraei
Mälardalens högskola
09:30
Flexibla kraftvärmeverk för elsystem med volatila elpriser, Del 1
Kraftvärme för konkurrenskraftig produktion av reglerkraft. Projektnummer: S44910
Veronica Olesen
Solvina
09:50
Flexibla kraftvärmeverk för elsystem med volatila elpriser, Del 2
Kraftvärme för effektiv produktion av planerad kraft- och värmeproduktion. Projektnummer: S44910
Fredrik Normann
Chalmers tekniska högskola
10:10
Resurseffektiv biobränslebaserad elproduktion med ORC-teknik
Projektnummer: S44911
Joakim Wren
Againity
Paus
10:30
Fika
Beläggning, tillväxt och skydd
11:00
Avancerade beläggningar till överhettartuber för minskad korrosion, erosion och påväxt
Projektnummer: M43428
Rikard Norling
Rise KIMAB
11:20
Mikrobiell tillväxt i membranbaserade rökgaskondensatreningar för kraftvärmeanläggningar
Projektnummer: A43440
Kenneth Lundkvist
SWECO Energuide
11:40
Beläggningsbildning och bränslesammansättning i avfallspannor
Projektnummer: A43454
Kent Davidsson
RISE
Skademekanismer
11:00
Verifiering av krypanalyser av ett ångledningssystem
Projektnummer: M39205-2
Jan Storesund
Kiwa Inspecta Technology
11:20
Risk med kombinationen svetsförband och "elastic followup" vid lågtemperaturkryp
Projektnummer: M43447
Peter Segle
Kiwa Inspecta Technology
Jan Storesund
Kiwa Inspecta Technology
11:40
Undersökning av skademekanismer i processutrustning av glasfiberarmerad plast i rökgasmiljö
Projektnummer: M43442
Love Pallon
Swerea KIMAB
Lunchpaus
12:00
Lunch
13:00
Workshop för framtida forskning
Kunskapsbehov hos en slagkraftig svensk energisektor
14:45
Avrundning och summering av konferensen
15:00
Fika
Möjligheter till vidare diskussioner och nätverkande
17:00
Konferensen avslutas

Pris och anmälan

Pris

Kostnad för SEBRA-konferensen, inklusive luncher, kaffe och middag är 4400 kr plus moms.

Kostnad för SEBRA-konferensen, luncher och kaffe, utan middag är 3800 kr plus moms.

Hotellbokning

Boka hotellrum direkt via Courtyard Stockholm.

Frågor

Frågor om konferensen besvaras av Helena Sellerholm.

Anmäl dig här

Konferenser och utlysningar