Den här konferensen är avslutad
7 november, Stockholm

Framgång genom standardisering

Välkommen till ett seminarium om standardisering som vänder sig till energiföretag, distributörer och andra branschaktörer. På seminariet får vi ta del av erfarenheter och tankar kring det viktiga området standardisering inom energiområdet.

Bättre tillgång till marknader, förbättrad kvalitet på produkter och tjänster och att ha koll på sin riskhantering – därför ska ditt företag använda standarder! 

Standardisering kopplas till 39 procent av tillväxten av arbetsproduktion och till 28 procent av BNP-tillväxten i de nordiska länderna under perioden 1976-2014. Hela 85 procent av de tillfrågade företagen instämmer i påståendet att standarder skapar förtroende bland kunderna. Tre av fyra företag uppger att standarder förbättrar kvaliteten på deras produkter och tjänster och att standarder underlättar kommunikationen till konsumenterna. Av sveriges exportföretag anser 69 procent att standarder förenklar exporten av varor och tjänster och 6 av 10 framhåller att standarder underlättar att följa den tekniska utvecklingen.

Seminariet arrangeras av Energiforsk i samarbete med Svenska institutet för standarder, SIS och SEK Svensk Elstandard.