Talare


Energiforsk

Susanne Stjernfeldt

  • 10:00, 07 november
Enhetschef, Energiföretagen Sverige

Henrik Wingfors

  • 10:00, 07 november
  • 14:00, 07 november
VD, Svenska Institutet för Standarder, SIS

Annika Andreasen

  • 10:10, 07 november
VD, SEK Svensk Elstandard

Thomas Korssell

  • 10:30, 07 november
Exploateringskontoret Stockholms stad

Lena Berg

  • 10:50, 07 november
Expert kraftsystem, Vattenfall Eldistribution

Anders Johnsson

  • 11:20, 07 november
Senior Manager Powertrain Strategy, Volvo Cars

Mattias Berglund

Började på Volvo Cars 2001 och har sedan dess haft olika projektledande befattningar inom Produktutveckling. Sedan 2015 Strategichef för Drivlina med ansvar för utvecklingen av Drivlinas produktstrategier, produktplan och forskningsportfölj.

  • 12:45, 07 november
Specialist hos Göteborg Energi

Per Lindeberg

Per Lindeberg kom på idén att landansluta fartyg vilket ledde fram till en ny standard med tre logotyper. Per var tidigare elchef på Göteborgs Hamn men arbetar nu på Göteborg Energi, affärsområde Produktion med ansvar för standardisering bland annat.

  • 13:05, 07 november
LL.M IPR & Open Source Policy, IPR & Licensing på Ericsson

Jimmy Ahlberg

  • 13:30, 07 november