Den här konferensen är avslutad
25 oktober, Stokholm

Framtidens elkraft

Välkommen till Elkrafts seminarium den 25 oktober. Representanter från KTH, Chalmers, LTU och Linköpings universitet kommer då att berätta om den senaste forskningen.

Målet med dagen är att få en viktig inblick i vad som är på gång och att bli inspirerad av kommande projekt! Vi diskuterar nya områden för samverkan och nya intressanta projekt som leder elkraften framåt. 

Programmet är preliminärt

Men de fokusområden som vi kommer att diskuterar under dagen är:
• Mönsterigenkänning
• Elektrifierade transporter
• Elvägar
• Nya tekniker och deras nätpåverkan
• Elkvalitet