Den här konferensen är avslutad
21 november, Stockholm

Futureheat resultatseminarium

Ett hållbart uppvärmningssystem – det är det långsiktiga målet som Futureheat bidrar till. Ett system med framgångsrika företag som utnyttjar nya tekniska möjligheter och där de samhällsinvesteringar som gjorts i fjärrvärme- och fjärrkyla tas till vara på bästa sätt.

Forskningsprogrammet Futureheat byggs på och antalet intressanta projekt ökar efter hand. Redan nu får vi ta del av resultat från de tio projekt som just nu pågår. Seminariet kommer att handla om allt från avfallets roll och efterfrågeflexibilitet till implementering av fjärde generationens fjärrvärmenät.