21 november
08:30
Registrering och kaffe
09:00
Välkommen och inledning av dagen
Charlotte Tengborg
E.ON Energilösningar AB och ordförande för styrgruppen inom FutureHeat
Fredrik Martinsson
Programansvarig, Energiforsk
09:20
Block 1. Byggnader som reglerresurs
Moderator: Holger Feurstein, Kraftringen
09:20
Jämförelse av olika metoder för effektreducering i fjärrvärmenät
Ulrika Sagebrant
FVB
David Ekström
FVB
Johan Söderström
FVB
09:45
Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet
Johan Kensby
Utilifeed
Linnea Johansson
Utilifeed
10:10
Provning av Future thermal meters
Fast response meters
Björn Folkesson
RISE
10:35
Kaffepaus
11:00
Block 2. Nätet som strategisk infrastruktur
Moderator: Magnus Ohlsson, Öresundkraft
11:00
Fältförsök för statusbedömning av fjärrvärmerör med en icke förstörande metod
Peter Lidén
Chalmers
11:30
Livslängd och statusbedömning av högpresterande fjärrvärmenät
Bijan Adl-Zarrabi
Chalmers
12:00
Lunch
13:00
Fortsättning Block 2. Nätet som strategisk infrastruktur
Nu med fokus på nya nät!
13:00
Fastighetsanpassning till 4GDH
Cilla Dahlberg Larsson
FVB
13:25
Effektiv projektering av 4e generationens fjärrvärmeteknik
Kristina Lygnerud
Högskolan i Halmstad
Helge Averfalk
Högskolan i Halmstad
Bengt Göran Dalman
BG Dalman AB
13:50
Block 3. Fjärrvärmen och fjärrkylans roll
Moderator: Anders Moritz Tekniska verken i Linköping
13:50
Verktyg för klimatvärdering av byggnaders energilösningar
Ambjörn Lätt
IVL Svenska Miljöinstitutet
14:15
Avfallets roll i framtidens energisystem
Energiutvinning ur avfall ur energibranschens perspektiv
Ambjörn Lätt
IVL Svenska Miljöinstitutet
Jan-Olov Sundquist
IVL Svenska Miljöinstitutet
14:40
Paus och fika
15:00
El och fjärrvärme
Tredje etappen av projektet om samverkan mellan marknaderna
Thomas Unger
Profu
Johan Holm
Profu
15:30
Summering av dagen
Dagen summeras under tio minuter.
Charlotte Tengborg
E.ON Energilösningar AB och ordförande för styrgruppen inom FutureHeat
Fredrik Martinsson
Programansvarig, Energiforsk
15:45
Mingel och möten med projekten
Passa på att ställa frågor som du haft under dagen. Hjälp de projekt som just ska avslutas att bli så användbara som möjligt!
Charlotte Tengborg
E.ON Energilösningar AB och ordförande för styrgruppen inom FutureHeat
Fredrik Martinsson
Programansvarig, Energiforsk

Pris och anmälan

PRIS

Seminariet kostar dig inget, men vi tar ut en No-show-avgift om du som är anmäld inte kommer. Skicka gärna en kollega i stället. 

ANMÄLAN

Boka dagen och anmäl dig nu! Antalet platser är begränsat till 65. 

Anmäl dig här

Ladda ner