Den här konferensen är avslutad
6 februari, Digitalt

Geotekniska undersökningsmetoder av fyllningsdammar

Det här webbinariet kommer att behandla konventionella geotekniska undersöknings- och provtagningsmetoder som kan användas vid undersökningar av fyllningsdammar.

Välkommen till ett webbinarium från Energiforsks dammsäkerhetsprogram där Lena Mörén från Tyréns, Pär Axelsson från Afry och Isabel Jantzer från Boliden kommer att presentera resultaten från Energiforskprojektet Geotekniska undersökningar av fyllningsdammar.

Alla geotekniska undersökningar innebär ett ingrepp i fyllningsdammens struktur och innebär därför både små och stora risker. I det här webbinariet kommer olika undersökningsmetoder att beskrivas översiktligt, med sammanfattningar av specifika för- och nackdelar i relation till fyllningsdammar. Metodernas lämplighet varierar beroende på de olika zonerna i dammen på grund av metodernas variation i nerträngningsförmåga, noggrannhetsnivå, samt risk för skador. Därför behöver även riskanalys, analys av felmoder och återställning efter geotekniska undersökningar tas i beaktning. Ta del av diskussionen och ställ dina frågor den 6 februari!

Ta del av rapporten här