Den här konferensen är avslutad
1 december, Digitalt

Hållbar vattenkraft: Nya körsätt för turbiner

Hur påverkas turbiner av kavitation och tryckförändringar i varierande och transienta förhållanden? Går det att dämpa tryckpulsationer i axiella turbiner utan att påverka den hydrauliska effektiviteten? Varför uppstår flödesförändringar i hydrauliska turbiner vid SNL-förhållanden? Välkommen till ett extrainsatt lunchwebbinarium med SVC, temat är "Nya körsätt".

Projektet Unsteady flow and cavitation during off-design and transients in water turbines har undersökt hur kavitation och tryckfluktuationer uppstår i turbiner vid körning utanför optimal driftpunkt och under transienta förhållanden. Ökad kunskap om strömningsfenomen under sådan körning kan användas till att anpassa driften för att minska risken för slitage och försämring av turbiners prestanda. Det sänker kostnaderna för reparationer och minskar produktionsbortfall. Om detta projekt kommer Saeed Salehi och Mohammad Hossein Arabnejad från Chalmers att prata om den 1 december.

I samma webbinarium kommer även projektet Guide vanes systems to mitigate pressure pulsations in axial turbines at part load operation att presenteras av Michel Cervantes och Jelle Kranenbarg från Luleå tekniska universitet. Projektet har undersökt vad som händer om man installerar styrskovlar i axiella turbiner. Syftet var att undersöka om det går att dämpa tryckpulsationer utan att påverka den hydrauliska effektiviteten. Projektet har utförts med hjälp av numeriska simuleringar och experimentell undersökning på en anordning som är framtagen på Luleå tekniska Universitet. 

Michel Cervantes och Jelle Kranenbarg kommer även att presentera projektet Instabilities at deep part load and speed no load conditions in axial turbines. Hydrauliska turbiner utsätts allt oftare för ett ökande antal start och stopp i och med att mer förnybar energi införs i energisystemet. Under en sådan oregelbunden drift måste en turbin arbeta under SNL-förhållanden (speed-no-load), vilket kan minska livslängden på turbinen och ibland störa rotorns naturliga frekvens, vilket begränsar turbinens funktion. Projektet har, med hjälp av en prototyp, analyserat varför flödesförändringar uppstår, för att på sätt hitta metoder för att minska riskerna som medföljer.