Den här konferensen är avslutad
16 maj, Digitalt

Hur kan standardisering bidra till en snabbare energiomställning?

Välkommen till ett seminarium om standardisering inom energibranschen. Syftet är att lyfta hur standardisering ingår i forskning och utveckling, och hur det kan bidra till en snabbare energiomställning. Deltagarna ska efter seminariet ha fått insikt i tre högaktuella standardiseringsutmaningar.

Samhällets alla delar är berörda av en väl fungerande standardiseringsprocess för att uppnå de ställda klimatmålen. Målet med seminariet är att sprida erfarenheter och kunskap från energibranschen till en bred publik.

Seminariet kommer att lyfta tre aktuella områden som berör standardiseringen:

  1. EU:s hållbarhetsstrategi
  2. Energianvändning
  3. Framtida energidistribution

Frågor som kommer att diskuteras under seminariet är:

  • Vilken funktion fyller standardisering i energikrisen?
  • Hur kan standardisering rusta Sverige för en snabbare energiomställning?
  • Vilken roll har standrdisering i EU:s arbete med klimat- och miljöfrågorna?
  • Vilka möjligheter innebär en svensk energieffektivisering?
  • Vilken roll spelar standardiseringen för framtidens distribution av värme och kyla?

Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor och ta del av debatten för dagens tematiska områden. Vi ser gärna att företrädare från energibranschen, entreprenörer, konsulter och personer som arbetar med samhällsfrågor deltar. Sakkunniga inom energibranschen får gärna sprida denna inbjudan vidare till kollegor som har intresse av standardisering.

För frågor, mejla Susanne eller Mikael