Den här konferensen är avslutad
8 februari, Digitalt

Klimatförändringarna och vattenkraften – så påverkas Sveriges energisystem

Under webbinariet får du ta del av slutresultaten från forskningsprojektet KLIVA –Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraftens produktions- och reglerförmåga.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar den svenska vattenkraftens produktions- och reglerförmåga.

Projektet har analyserat hur ett varmare klimat förändrar förutsättningarna för vattenkraften, hur det kan påverka den långsiktiga utvecklingen av Sveriges elsystem och vilka krav det i sin tur ställer på vattenkraften.

I projektet har vi tittat på olika globala uppvärmningsnivåer, där världen är 1.5, 2.0 eller 3.0°C varmare än förindustriella nivåer.

Program

Seminariet leds av Ebba Löfblad, Profu

  • 09:00 Välkommen – Carolina Holmberg, programansvarig vattenkraft Energiforsk
  • 09:10 Övergripande slutsatser – Lisa Göransson och Richard Scharff, Chalmers
  • 09:30 Förändrat klimat och förändrad hydrologi – Peter Berg, SMHI
  • 09:45 Vattenkraftens nya förutsättningar – Richard Scharff, Chalmers
  • 10:00 Kort paus
  • 10:10 Vattenkraftens framtida roll i energisystemet – Lisa Göransson, Chalmers, och Thomas Unger, Profu
  • 10:30 Diskussion: Vad innebär förändrade förutsättningar för vattenkraften? Med Johan Bladh, Energiföretagen, Jonas Bengtsson, Vattenregleringsföretagen, och Mikael Amelin, KTH
  • 10:55 Fortsatt forskning: Carolina Holmberg, Energiforsk
  • 11:00 Slut