Den här konferensen är avslutad
14 juni, Digitalt

Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften

Under webbinariet får du ta del av resultaten från forskningsprojektet Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften. Se hela webbinariet nedan.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur de pågående klimatförändringarna förväntas påverka vindkraftsproduktionen och därmed de ekonomiska förutsättningarna för investeringar i ny vindkraft.

Projektet har fokuserat på hur vindkraften påverkas om jordens medeltemperatur är 1,5 respektive 2,0 grader varmare än förindustriell nivå under perioden 2030–2045, med utblickar mot tiden därefter.

Webbinariet är slutkonferens för Energiforsks program Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften, Kliv. Läs mer om programmet här.

Program

Seminariet leds av Erik Kjellström, SMHI

  • Välkommen – Stefan Montin, Energiforsk
  • Övergripande slutsatser – Erik Kjellström, SMHI
  • Vindkraftens variationer i norra Europa – Peter Blomqvist, Profu
  • Klimatförändringarnas påverkan på vindförhållandena – Ramon Fuentes Franco, SMHI
  • Nya förutsättningar för energisystemet – Lisa Göransson, Chalmers
  • Ny högupplöst vindatlas + nedisning – Petter Lind, SMHI
  • Kommentarer från referensgruppen
  • Frågor från åhörarna

Se hela webbinariet