Den här konferensen är avslutad
14 mars, Älvkarleby

Digitalisering av kraftindustrins betongfrågor

Digitaliseringen av samhället går snabbare och snabbare, vilket innebär både möjligheter och utmaningar för kraftindustrin. Många kraftföretag har börjat använda tekniken, men inom betongområdet är det så här långt ganska glest bland tillämpningarna. Tittar man däremot på exempelvis byggindustrin eller Trafikverket, så har de kommit längre.

Energiforsks betongtekniska program inom kärnkraft och vattenkraft ordnade därför tillsammans med Vattenfall Kraftindustrins betongdag den 13-14 mars 2018. Vi bjöd in byggindustrin och Trafikverket tillsammans med forskare och konsulter för att berätta om den nya teknikens möjligheter. I slutet av dagen hölls också en paneldiskussion för att dra gemensamma slutsatser kring hur digitalisering kan användas i kraftindustrins betongfrågor.

Program och dokumentation:

08.30

Registrering

09.00

Inledning, Monika Adsten, Energiforsk

09.10

Digitalisering - möjligheter & risker, Per Öberg, NCC

09.40

 

Vamma 12 – nytt kraftverksbygge med enbart digitala underlag, Oscar Persson, Norconsult

Länk till video om Vamma 12

Länk till video som visar status i projektet våren 2017

10.10

Kaffe

10.30

Resan mot en uppkopplad anläggning har börjat, Karin Anderson, Trafikverket

11.00

Slussen - Digitala modeller i produktion, Anders Stenvall, Skanska

11.20

3D-modeller som beställarstöd, Csaba Prokec, Statkraft

11.40

Lunch

12.40

 

 

 

Utnyttjande av 3D-data i tillståndsbedömning, Uno Kuoljok, Sydkraft Hydropower

Fallstudie

Paper

Quick guide to utilising 3D data in underwater asset management

12.55

Smarta sensorer för betongkonstruktioner, Stefan Nordmark, Electrotech

13.10

 

Digitong, Joachim Lindborg, Sustainable Innovation

http://digitong.se

13.25

Mätningar för tillståndsbedömning av befintliga broar, John Leander, KTH

13.45

Övervakning av betongkonstruktioner med ultraljud, Patrik Fröjd, LTH

14.00

Modeller för dammövervakning, Rikard Hellgren, KTH

14.15

Kaffe

14.35

Drönare – Ett inspektionsverktyg, Emil Tjäder, Kiwa Inspecta

14.55

 

 

 

 

Paneldebatt: Hur kan vi dra nytta av digitalisering i kraftindustrins betongfrågor?

Medverkande:
Karin Andersson, Trafikverket
Carl-Oscar Nilsson, Sydkraft Hydropower
Magnus Persson, Ringhals
Oscar Persson, Norconsult
Moderator: Monika Adsten, Energiforsk

15.45

Avslut