Den här konferensen är avslutad
12 - 13 mars, Älvkarleby

Kraftindustrins betongdag 2019

Temat för 2019-års seminarium var instrumentering och inspektion av betong. Arrangemanget vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med betongkonstruktioner inom vattenkrafts- och kärnkraftsindustrin.

Merparten av våra vattenkraft- och kärnkraftverk har uppnått en sådan ålder att förvaltning av betongkonstruktionerna ofta förknippas med betydande kostnader. I en del fall inom vattenkraften diskuteras utrivning och nybyggnation som alternativ. Instrumentering och inspektion är därför två viktiga verktyg för att inhämta information om konstruktionernas säkerhet och tillstånd. Vid 2019-års betongdag presenterades olika system och metoder för instrumentering och inspektion av energibranschens betongkonstruktioner.

Betongdagen ordnas av Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft samt Vattenfall.

Program och dokumentation

08.30

Registrering

09.00

Inledning
Monika Adsten, Energiforsk

9.10

 

Instrumentering och inspektion för en effektiv förvaltning av betongkonstruktioner i vattenkraft- och kärnkraftverk
Christian Bernstone, Vattenfall

9.30

Mätteknikens möjligheter
Torsten Fischer, Geometrik

10.00

Kaffe

10.20

Instrumentering av betongdammar – kartläggning
Benny Mohlin och Richard Malm, Sweco

10.50

Instrumentering och inspektion i Vattenfalls vattenkraftanläggningar
Mats Persson, Vattenfall

11.10

Instrumentering i TVO:s kärnkraftverk
Timo Kukkola, TVO

11.30

Lunch

12.30

 

Deformationsmätning av Oskarshamn 3:s reaktorinneslutning i samband med täthetsprovning
Erik Hansson, OKG

12.50

Instrumentering för att mäta temperatur, töjningar och deformationer
Magnus Åhs, Lunds Tekniska Högskola

13.10

 

Instrumentering och utvärdering av fullskaleförsök av betongplugg för slutförvar av kärnbränsle
Richard Malm, Sweco

13.30

Flygande inspektion av betong
Lars E Olsson, ÅF

13.50

Kaffe

14.10

 

Undervattensinspektion av kraftverk
Jonas Bosell och Janne Ås, UW-TECH
Länk till folder UW-Tech

14.30

Instrumentering av Bassalt massivdamm på jord
Tomas Ekström, ÅF

14.50

Inspektion av sprickor i aggregatnära konstruktioner
Ljiljana Plavsic, Norconsult

15.10

Instrumentering av spännarmering inom kärnkraft och vattenkraft
Peter Lundqvist, Vattenfall

15.40

Slutord
Monika Adsten, Energiforsk

15.45

Avslut