Den här konferensen är avslutad
21 november, Energiforsk

Resultat och nyheter från Krafttag ål

Slutkonferens för Krafttag ål hölls den 21 november i Stockholm. Under dagen presenterades resultat och ny kunskap från utvecklingsprojekt och från de frivilliga åtgärder som gjorts för ålen i vattendrag och vid kusten.

Krafttag ål består av två delar, en består av frivilliga åtgärder och en handlar om forsknings- och utvecklingsinsatser. De frivilliga åtgärderna är i huvudsak fångst och nedtransport av blankål och utsättning av ålyngel. Utvecklingsdelen ska öka kunskapen om tekniska lösningar vid kraftverk för att förbättra passagen nedströms och ta reda på vilka faktorer som påverkar blankålens utvandring.