Den här konferensen är avslutad
11 - 12 oktober, Stockholm

Tillämpbar vattenkrafthydrologi

I oktober kommer programmet Hydrologiskt utvecklingsarbete inom vattenkraftindustrin genomföra Huva-kursen för dig som vill lära dig grunderna inom vattenkrafthydrologi. Under två dagar kommer du att få lära dig grunderna inom meteorologi och hydrologi samt deras applicering för vattenkraftsproduktion.

En viktig del i programmet Hydrologiskt utvecklingsarbete inom vattenkraftindustrin (Huva) är att sprida kunskap. Därför arrangeras den här kursen för dig som är nyanställd inom vattenkraften och till alla som känner ett behov att uppdatera sin kunskap inom vattenkrafthydrologi. Kursen garanterar två dagar av lärorika föreläsningar och givande diskussioner.

Förståelse för hydrologins möjligheter och begränsningar hjälper oss på Vattenkraftensmiljöfond att ge verksamhetsutövare ett bättre stöd, säger en av kursens tidigare deltagare.

Under kursens första dag presenterar experter från SMHI hur de meteorologiska och hydrologiska prognoserna tas fram varpå representanter från vattenkraftsindustrin förklarar hur dessa appliceras operationellt under dag två för att öka förståelsen för tillämpar vattenkrafthydrologi.

Det var mycket som var nytt för mig, så det mesta var intressant och relevant. Prognoser för tillrinning och hur regleringen planeras var extra lärorikt, säger en kursdeltagare om kursens innehåll.