Den här konferensen är avslutad
24 maj, Stockholm

Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem - tre dagars kurs

Hur ska man på bästa sätt utveckla framtida elnätsstrukturer på ett kostnadseffektivt sätt? I april och maj håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät. Inget komplicerat program behövs, det räcker med Excel.

Utbildningen hålls under tre dagar i mars och april. Den bygger på rapporten Enkla elnät, säkra elleveranser Energiforsk 2015:105 som används som kursmaterial. I rapporten har man med hjälp av tillförlitlighetssimuleringar undersökt hur elnäten kan förenklas och hur man kan reducera antalet komponenter med bibehållen leveranssäkerhet.

I kursen ingår

  • Ett kompendium med övningsuppgifter och en guide för att genomföra en tillförlitlighetsanalys
  • Ett excelark med en manual för att skatta och visualisera felintensitet från feldatamängd.
  • Ett excelark med manual för att beräkna förväntat A, U, index m.m. för relativt enkla nät.
  • Ett antal förslag till lösningar för övningsuppgifterna. 

Kursdagar och tider 

Utbildningen, som består av tre kursdagar, har flyttats fram till våren 2022 och hålls den: 

12 april mellan 10.00 och 17.00
13 april mellan 8.00 och 12.00
24 maj mellan 10.00 och 16.00

Kostnad för deltagande 

Kostnaden för de tre kursdagarna inklusive kursmaterial, lunch och kaffe är 14 800 kronor plus moms. Jobbar du på ett företag eller organisation som medverkar i Energiforsks riskanalysprogram har du 20 procents rabatt på kursavgiften.

Anmälan

Anmäl dig direkt till kursledaren Patrik Hilber på KTH.
Ange namn, e-post och en kort bakgrund, exempelvis examen och hur många år du varit i elbranschen. 

Forskning och resultat

Läs mer om programmet Risk och tillförlitlighetsanalys och våra aktuella projekt.  

En bra sammanfattning av resultaten från tidigare projekt finns i programmets syntesrapport.