Program

Program 1 juni
13:00
Välkommen och inledning
Lars Bergman
Professor, Stockholm School of Economics
Bo Diczfalusy
Bodiz Consulting
13:05
Presentation av rapportens viktigaste bedömningar och slutsatser
Lars Bergman
Professor, Stockholm School of Economics
13:25
Expertpanelen kommenterar rapporten, dess bedömningar och slutsatser
Per Lundström
Senior Advisor, Jämtkraft
Therese Hindman Persson
Chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
Runar Brännlund
Professor, Umeå universitet
13:55
Synpunkter från politikerpanelen på rapportens slutsatser
Politikerpanelen kommenterar rapporten och dess slutsatser, mot bakgrund av den inledande presentationen och expertpanelens kommentarer. I slutet av denna del besvaras frågor från publiken som ställts i chatten under webbinariet.
Monica Haider
Riksdagsledamot (S)
Rickard Nordin
Centerpartiet/ Energiöverenskommelsen genomförandegrupp
14:25
Sammanfattning och avslutning av webbinariet
Lars Bergman
Professor, Stockholm School of Economics
Bo Diczfalusy
Bodiz Consulting
14:30
Slut

Pris och anmälan

När

1 juni kl. 13.00-14.30

Kostnad

Webbinariet är gratis.

Anmälan

Anmälan har stängt och länk till webbinariet har skickats till alla som har anmält sig. Har du några frågor, skicka ett mail till kontakt@energiforsk.se

Ladda ner